Marek Agaciak: Prezes KTG Grań

Michał Węgrzycki: wiceprezes

Mirosław Sekuła: wiceprezes

Kazimierz Kisielew: sekretarz

Agnieszka Kamińska: skarbnik

Marta Chomicz: komisja rewizyjna

Milan Rzepkowski: komisja rewizyjna

Krzysztof Rowiński: komisja rewizyjna