Składki PTTK i Klubowe

Składki członkowskie PTTK (2024): 

Zarząd Główny PTTK ustalił wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku: Termin opłacania składek mija 31.03.2024

 • 84 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
 • 57 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
 • 39 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Konto bankowe Oddziału w Santander Bank:

19 1500 1562 1215 6004 7189 0000

Składki klubowe:

Składki klubowe wynoszą:

 • 50 zł normalna
 • 25 zł ulgowa

Do opłacania składki klubowej ulgowej uprawnione są te same osoby, które opłacają składkę ulgową PTTK.

Składki klubowe wpłacamy także na rachunek Oddziału z tytułem wpłaty: "darowizna na KTG GRAŃ".

 


Posiadacz legitymacji PTTK staje się pełnoprawnym członkiem PTTK oraz może zostać członkiem Klubu GRAŃ.

Legitymację może wyrobić każda osoba, która w biurze Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK (Olsztyn, ul. Staromiejska 1 pok. 13, pierwsze piętro):

 • opłaci składkę członkowską PTTK,
 • dostarczy jedną fotografię,
 • wypełni deklarację członkowską.

Legitymacja PTTK zapewnia: 

 • ubezpieczenie NNW na imprezach organizowanych przez PTTK. 
 • rabaty udzielane na noclegi w schroniskach PTTK